Gün ve Ay adlarının anlamları nedir?

2
164
gün

GÜN VE AY

Pazartesi, Farsça “bazar” ile Türkçe “ertesi” kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş. Pazarın ardından gelen gün demek. “Üçüncü” kelimesini karşılayan İbranice “salis” dilimize salı olarak katılmış. Çarşambanın kaynağı, Farsça’ da dördüncü gün anlamına gelen “çeharşenbe”; Perşembe ise, yine Farsça’ da beşinci gün anlamına gelen “pençşenbih” den geliyor. Arapça kökenli cuma, toplantı anlamına gelen “cum’ a” dan türemiş. Cumadan sonra gelen güne ifade eden cumartesi, Arapça’ dan aldığımız cuma ile Türkçe’ deki –irtesi takısının birleşmesiyle oluşmuş. Yine Farsça’ dan dilimize geçen ve alışveriş yapılan yer anlamına gelen “bazar” kelimesi pazar olarak değişmiş http://www.google.com

 

Ayların anlamlarına ve kökenlerine geldiğimizde ise, ocağın eski Türkçe’ de ateş kelimesini karşılayan “od” kelimesinden türetildiğini görüyoruz. Şubat, Süryanice’ de ikinci ay anlamına gelen “şabat” tan; kökeni Latince olan mart ise, savaş tanrısı “Martius” tan Türkçe’ ye geçmiş. Nisan ayının kökeni, Süryanice’ den alınan “nisanna”. Mayıs, Latince’ de tanrıça Maia’ nın ayı denilen “Maius mensis”; haziran, Süryanice’ de sıcak anlamı taşıyan “hazuran”; temmuz ise, İbranice’ de “bey” anlamı taşıyan “tammuz” kelimesinden dilimize katılmış. Latince ağustos kelimesinin kaynağı ise, Roma imparatoru “Augustus”. Yine, Süryanice’ den aldığımız eylül, üzüm ayı anlamına gelen “aylul” dan dönüşmüş. Ekimi ekmek fiilinden türemiş. Kasımın kökeni ise, Arapça “kasim” kelimesine dayanıyor. Türkçe olan aralık kelimesi ise, arada kalan ay anlamını taşıyor.

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz